FARKLI ÜLKELERDEN UYGULAMALAR 29.03.2013

FARKLI ÜLKELERDEN UYGULAMALAR VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖNERİLER

http://www.kamudanhaber.com/ozel-haber/okul-kiy-afet-i-farkli-ulkelerden-uygulamalar-ve-ulkemiz-icin-oneriler-h161006.html